Linkkejä

 

Yhdistyksemme

 

Pohjois- Suomen Bioanalyytikot ry on Suomen Bioanalyytikkoliitto ry: n jäsen.

Alueyhdistyksemme jäsenistön muodostavat alueellamme toimivat laboratoriohoitajat, bioanalyytikot, sairaalalaborantit ja vuosina 1953 – 1965 valmistuneet laboratorioteknilliset apulaiset sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä opiskelevat bioanalyytikko- opiskelijat.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1977.

Yhdistyksen tarkoituksena on laboratoriohoitajien ja bioanalyytikkojen ammatillisen tiedon, taidon ja ammatti-identiteetin ylläpitäminen sekä vapaa-aika - ja virkistystoiminnan järjestäminen.

31.12.2021  jäsenmäärämme oli 448, joista laboratoriohoitajia/bioanalyytikoita 312, opiskelijoita 98 , eläkeläisiä 53  ja yksi kunniajäsen. Yhdistyksellä ei ollut omaa jäsenmaksua. Saimme jäsenmaksupalautetta Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:ltä 6,50 euroa jokaisesta Tehyyn kuuluvasta jäsenestä.

Tehy huolehtii PoSBitin jäsenten, jotka ovat myös Tehyn jäseniä, edunvalvonnasta !